Umhverfismál
Við hjá BYKO gerum okkur grein fyrir þeirri ábyrgð sem hvílir á okkur þegar kemur að loftslagsmálum og þess vegna er vistvænt BYKO komið til að vera. Við berum ábyrgð á umhverfisáhrifum fyrirtækisins og höfum þess vegna mótað metnaðarfulla og skýra stefnu sem við tökum mið af í okkar daglegri starfsemi og í okkar framtíðarsýn.

Hvað erum við að gera til að stuðla að bættu umhverfi?

BYKO tók þátt í byggingu á fyrsta Svansvottaða einbýlishúsinu á Íslandi.

Í kjölfarið var sett saman umhverfisnefnd innan BYKO sem fór í greiningar- og áætlunarvinnu með umhverfisráðgjafa. Nefndin skilaði af sér starfsáætlun í umhverfismálum og umhverfisstefnuna Vistvæn saman sem fyrirtækið starfar nú eftir. Hér getur þú séð þau atriði sem við erum að vinna að.

Við minnkum kolefnissporið

 • Ákveðið var að kortleggja kolefnislosun fyrirtækisins og sú kortlagning leiddi í ljós að losun af eigin starfsemi var um 450 tonn árið 2018. Eigin starfsemi er eitthvað sem við getum haft bein áhrif á; það felur í sér eldsneytiskaup, flugferðir, losun vegna úrgangs o.fl.
 • Vinna er hafin við að yfirfara og endurskilgreina ýmsa hluti í okkar starfsemi eins og eldsneytisnotkun okkar, pappírsnotkun o.fl.

Plast vs. pappír og fjölnota

 • Í apríl 2019 skiptum við úr plastburðarpokum yfir í burðarpoka úr pappír og bjóðum jafnframt upp á kaup á fjölnota burðarpokum. Einnig skiptum við smápokunum okkar úr plasti yfir í bréfpoka. 
 • Við klárum plastpokana sem við eigum til en seljum þá dýrari til að hvetja viðskiptavini okkar að velja frekar bréfpokana.
 • Við höfum tekið ákvörðun að hætta alfarið sölu á plastpokum árið 2020.
 • Við skiptum út öllum kaffimálum úr frauðplasti fyrir jarðgeranleg pappamál og postulínsbolla.

 

Bætum flokkun og minnkum sóun

 • Flokkunaraðstaða á öllum starfsstöðvum okkar hafa verið yfirfarnar og tillögur að úrbótum settar fram. Það verður ákveðin grunnflokkun á hverri starfsstöð bæði fyrir viðskiptavini og starfsfólk.
 • Við hönnuðum og útbjuggum okkar eigin flokkunaraðstöðu í verslunum okkar.
 • Við hönnuðum okkar eigin merkingar fyrir úrgangsflokka sem fara á ílát okkar. Merkingarnar eru á íslensku, ensku og pólsku.
 • Starfsfólki mun standa til boða að losa sig við lífrænan úrgang sem safnast hefur á heimilum þeirra í viðeigandi ílát á starfsstöðvum.
 • Flokkunarhandbók fyrir starfsfólk var gefin út í ágúst 2019. Hún er aðgengileg hér á vefnum fyrir alla sem vilja nálgast hana.
   

Flokkunarhandbók BYKOOpna Umhverfis- og flokkunarhandbók BYKO

Fleiri rafmagnsbílar og lyftarar

 • Bílaflotinn fer úr því að vera knúinn af jarðefnaeldsneyti yfir í að vera rafmagnsdrifinn. Árið 2019 tókum við í notkun tvo rafmagnsbíla ásamt einum tengiltvinnbíl.
 • Tækjaflotinn okkar (lyftarar o.þ.h.) verður einnig rafvæddur.

Hleðslustöðvar við verslanir

 • Í apríl 2019 opnuðum við formlega tvær hleðslustöðvar fyrir utan verslunina í Breidd og í maí 2019 opnuðu tvær stöðvar, þar af ein hraðhleðslustöð við verslunina á Selfossi. Í nóvember 2019 var svo opnuð hleðslustöð við verslunina á Akureyri.
 • Settar voru upp fjórar starfsmannahleðslur fyrir starfsfólk á Skemmuvegi í apríl 2019 en þar getur allt starfsfólk á rafbíl sótt um aðgang að hleðslustöðvunum sér að kostnaðarlausu. Í desember 2019 var bætt við tveimur starfsmannahleðslum til viðbótar til að koma til móts við eftirspurn. 
 • Á öllum starfsstöðvum þar sem hlöðurnar voru settar upp var gert ráð fyrir stækkunarmöguleikum og getum við því auðveldlega bætt við hleðslustöðvum eftir þörfum.

Samgöngu- og heilsuefling

Við teljum að samgöngu- og heilsuefling sé mikilvægur liður í umhverfismálum og bjóðum upp á ýmsar leiðir fyrir starfsfólk í þeim málum.

 

Við hvetjum til vistvænni ferðamáta

 • Starfsfólk getur gert samgöngusamning en til þess að uppfylla þann samning þarf einstaklingur að mæta fjórum sinnum í viku á öðru farartæki en einkabíl í vinnuna.

 • Starfsfólk getur keypt samgöngukort á sérkjörum.
 • Við stefnum á hjólavottun fyrir allar starfsstöðvar okkar og hefur ein starfsstöð þegar fengið silfurvottun.

 

Við hvetjum til heilsueflingar

 • BYKO tók þátt í Hjólað í vinnuna og endaði í fjórða sæti í sínum flokk. Við vorum einnig með keppni innanhúss og allir sem tóku þátt fóru í pott og áttu möguleika á að vinna veglega vinninga.
 • Við bjóðum starfsfólki upp á heilsufarsskoðun hjá Vinnuvernd.
 • Við bjóðum starfsfólki upp á líkamsræktarstyrki.

LED lýsing á starfsstöðvum

 • LED lýsing hefur ýmsa hagnýta eiginleika og því höfum við ákveðið að allar verslanir okkar skipti yfir í LED lýsingu. 
 • Um 80% orksusparnaður fæst við notkun á LED perum í samanburði við hefðbundar glóperur og þær innihalda ekki kvikasilfur.
 • Endingartími á LED peru er mikið lengri en endingartími venjulegrar glóperu, að minnsta kosti 25x lengri, en það skilar sér í betri nýtingu á perunum.
 • Í kjölfarið fylgir minni úrgangur þar sem ekki þarf að skipta um eins oft á perunum og því er minna gengið á auðlindir.

Fræðsla starfsfólks

 • Við teljum að stöðug fræðsla og aukin þekking sé mikilvægur liður í umhverfismálum enda er mikilvægt að starfsfólk okkar viti ástæðuna á bakvið umhverfisstefnu BYKO og geti miðlað sinni þekkingu áleiðis til viðskiptavinarins.
 • Í byrjun árs 2019 fórum við af stað með fyrsta fasa af umhverfisfræðslu starfsfólkar en um 200 starfsfólk, af rúmlega 340 stöðugildum, sat umhverfisnámskeiðið. Á námskeiðinu var farið yfir hvað BYKO hefur gert í umhverfismálum og hvað er á döfinni, en ásamt því var farið yfir umhverfisvottuðu vörurnar sem við erum með til sölu, hvaða upplýsingar liggja þar á bakvið og hvernig þau geta frætt viðskiptavini um þá vistvænu kosti sem BYKO býður upp á.
 • Í kjölfarið var stofnuð síða fyrir umhverfismál inni á innri vef fyrirtækisins sem er upplýsingaveita og góður umræðurvettvangur fyrir umhverfismál meðal starfsfólks.

Vöruframboð

 • Við ætlum að auðvelda vistvænar framkvæmdir og vera skýr valkostur viðskiptavina þegar kemur að umhverfisvænum lausnum
 • Verið er að yfirfara vöruframboð okkar og tilgreina hvaða vörur eru umhverfishæfar og vottaðar. Við leggjum áherslu á að umhverfisvottuðu vörurnar okkar séu vottaðar af óáháðum aðilum og að umhverfismerkið sé því viðurkennt merki.

 

Með viðurkenndu umhverfismerki er átt við merki sem eru starfrækt í samræmi við alþjóðlega staðla svosem ISO 14026. Megin einkenni slíkra merkja er að kröfurnar eru settar fram af óháðum og hlutlausum aðilum, yfirleitt í samstarfi atvinnulífs, opinberra aðila og umhverfissamtaka.

 

Þau viðurkenndu umhverfismerki sem við leggjum áherslu á í vöruframboði okkar eru

 • Norræna umhverfismerkið Svanurinn / Svansvottun
 • Evrópublómið
 • Blái Engillinn

 

Ásamt því tilgreinum við þegar vörurnar okkar koma frá sjálfbærri skógrækt

 • FSC
 • PEFC

 

Smelltu hér til að nálgast nánari upplýsingar um hvað stendur á bakvið hverja umhverfismerkingu.

 

Við höfum lagt áherslu á að merkja allar umhverfisvottuðu vörurnar í verslunum okkar til þess að einfalda viðskiptavinum okkar að velja vistvænt.

Á vefsíðunni eru þessar vörur merktar sérstaklega með grænu auðkenni og auk þess settum við upp sérstaka undirsíðu fyrir umhverfismerktar vörur. Með því að skoða vöruna nánar fær viðskiptavinurinn upplýsingar um hvaða umhverfisvottun varan hefur og nálgast fylgiskjöl. Einnig er hægt að lesa um algengar spurningar um umhverfismerkingarnar hér.

 

Smelltu hér til að nálgast undirsíðu með umhverfismerktum vörum.

Error executing template "/Designs/Byko/Paragraph/Byko_Opnunartimi_Verslana.cshtml"
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_43915285c1684c5a9031c4c52bd246fc.IsOpen(String weekdayOpen, String weekDayClosed, String saturdayOpen, String saturdayClosed, String sundayOpen, String sundayClosed, String weekdayNoonClosed, String weekdayNoonOpen, String specialOpen, String specialClosed) in C:\inetpub\wwwroot\Byko\Files\Templates\Designs\Byko\Paragraph\Byko_Opnunartimi_Verslana.cshtml:line 20
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_43915285c1684c5a9031c4c52bd246fc.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Byko\Files\Templates\Designs\Byko\Paragraph\Byko_Opnunartimi_Verslana.cshtml:line 351
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 3 @functions{ 4 public static string[] IsOpen(string weekdayOpen, string weekDayClosed, string saturdayOpen, string saturdayClosed, string sundayOpen, string sundayClosed, string weekdayNoonClosed, string weekdayNoonOpen, string specialOpen, string specialClosed) 5 { 6 DateTime dt = DateTime.Now; 7 8 var dayOfWeek = dt.DayOfWeek; 9 int hour = (int)dt.Hour; 10 int minutes = (int)dt.Minute; 11 int open = -1, openMinutes = -1, close = -1, closeMinutes = -1, weekdayOpenHour = -1, weekdayOpenMinute = - 1, weekdayClosedHour = -1, weekdayClosedMinute = -1; 12 bool isOpen = false, isOpenMinute = false, isClose = false, isCloseMinute = false; 13 var test = ""; 14 15 // Byrja á að athuga hvort það sé rauðurdagur 16 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(specialOpen) || !string.IsNullOrWhiteSpace(specialClosed)) 17 { 18 if(!string.IsNullOrWhiteSpace(specialOpen)) { 19 isOpen = Int32.TryParse(specialOpen.Split(':')[0], out open); 20 isOpenMinute = Int32.TryParse(specialOpen.Split(':')[1], out openMinutes); 21 } 22 23 if(!string.IsNullOrWhiteSpace(specialClosed)) 24 { 25 isClose = Int32.TryParse(specialClosed.Split(':')[0], out close); 26 isCloseMinute = Int32.TryParse(specialClosed.Split(':')[1], out closeMinutes); 27 } 28 29 if(!string.IsNullOrWhiteSpace(weekdayOpen)) 30 { 31 Int32.TryParse(weekdayOpen.Split(':')[0], out weekdayOpenHour); 32 Int32.TryParse(weekdayOpen.Split(':')[1], out weekdayOpenMinute); 33 } 34 35 if(!string.IsNullOrWhiteSpace(weekDayClosed)) 36 { 37 Int32.TryParse(weekDayClosed.Split(':')[0], out weekdayClosedHour); 38 Int32.TryParse(weekDayClosed.Split(':')[1], out weekdayClosedMinute); 39 } 40 41 if(specialOpen == "08:13") 42 { 43 test = "123"; 44 } 45 46 if (isOpen && isClose && isOpenMinute && isCloseMinute) 47 { 48 if (hour == open) 49 { 50 if (openMinutes <= minutes) 51 { 52 return new string[] { "Opið", specialOpen, specialClosed }; 53 } 54 else 55 { 56 return new string[] { "lokað", specialOpen, specialClosed }; 57 } 58 } 59 else if (hour > open && hour < close) 60 { 61 return new string[] { "Opið", specialOpen, specialClosed }; 62 } 63 else if(hour == close) 64 { 65 if(minutes < closeMinutes) 66 { 67 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, specialClosed }; 68 } 69 else 70 { 71 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, specialClosed }; 72 } 73 } 74 else 75 { 76 return new string[] { "lokað", specialOpen, specialClosed }; 77 } 78 } 79 // If only opening hours have been filled out 80 else if(isOpen && isOpenMinute) 81 { 82 if (hour == open) 83 { 84 if (openMinutes <= minutes) 85 { 86 return new string[] { "Opið", specialOpen, weekDayClosed }; 87 } 88 else 89 { 90 return new string[] { "lokað", specialOpen, weekDayClosed }; 91 } 92 } 93 else if (hour > open && hour < weekdayClosedHour) 94 { 95 return new string[] { "Opið", specialOpen, weekDayClosed }; 96 } 97 else if(hour == close) 98 { 99 if(minutes < closeMinutes) 100 { 101 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, weekDayClosed }; 102 } 103 else 104 { 105 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, weekDayClosed }; 106 } 107 } 108 else 109 { 110 return new string[] { "lokað", specialOpen, weekDayClosed }; 111 } 112 } 113 // If only closing hours have been filled out 114 else if(isClose && isCloseMinute) 115 { 116 Int32.TryParse(specialClosed.Split(':')[0], out close); 117 if (hour == weekdayOpenHour) 118 { 119 if (openMinutes <= weekdayOpenMinute) 120 { 121 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, specialClosed }; 122 } 123 else 124 { 125 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, specialClosed }; 126 } 127 } 128 else if (hour > weekdayOpenHour && hour <= close) 129 { 130 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, specialClosed }; 131 } 132 else if(hour == close) 133 { 134 if(minutes < closeMinutes) 135 { 136 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, specialClosed }; 137 } 138 else 139 { 140 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, specialClosed }; 141 } 142 } 143 else 144 { 145 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, specialClosed }; 146 } 147 } 148 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, weekDayClosed }; 149 } 150 else if (DayOfWeek.Saturday == dt.DayOfWeek) 151 { 152 if (Int32.TryParse(saturdayOpen.Split(':')[0], out open) && Int32.TryParse(saturdayClosed.Split(':')[0], out close) 153 && Int32.TryParse(saturdayOpen.Split(':')[1], out openMinutes) && Int32.TryParse(saturdayClosed.Split(':')[1], out closeMinutes) 154 ) 155 { 156 if (hour == open) 157 { 158 if (openMinutes <= minutes) 159 { 160 return new string[] { "Opið", saturdayOpen, saturdayClosed }; 161 } 162 else 163 { 164 return new string[] { "lokað", saturdayOpen, saturdayClosed }; 165 } 166 } 167 else if (hour > open && hour < close) 168 { 169 return new string[] { "Opið", saturdayOpen, saturdayClosed }; 170 } 171 else if(hour == close) 172 { 173 if(minutes < closeMinutes) 174 { 175 return new string[] { "Opið", saturdayOpen, saturdayClosed }; 176 } 177 else 178 { 179 return new string[] { "lokað", saturdayOpen, saturdayClosed }; 180 } 181 } 182 else 183 { 184 return new string[] { "lokað", saturdayOpen, saturdayClosed }; 185 } 186 } 187 return new string[] { "lokað", saturdayOpen, saturdayClosed }; 188 } 189 else if (DayOfWeek.Sunday == dt.DayOfWeek) 190 { 191 if (Int32.TryParse(sundayOpen.Split(':')[0], out open) && Int32.TryParse(sundayClosed.Split(':')[0], out close) 192 && Int32.TryParse(sundayOpen.Split(':')[1], out openMinutes) && Int32.TryParse(sundayClosed.Split(':')[1], out closeMinutes) 193 ) 194 { 195 if (hour == open) 196 { 197 if (openMinutes <= minutes) 198 { 199 return new string[] { "Opið", sundayOpen, sundayClosed }; 200 } 201 else 202 { 203 return new string[] { "lokað", sundayOpen, sundayClosed }; 204 } 205 } 206 else if (hour > open && hour < close) 207 { 208 return new string[] { "Opið", sundayOpen, sundayClosed }; 209 } 210 else if(hour == close) 211 { 212 if(minutes < closeMinutes) 213 { 214 return new string[] { "Opið", sundayOpen, sundayClosed }; 215 } 216 else 217 { 218 return new string[] { "lokað", sundayOpen, sundayClosed }; 219 } 220 } 221 else 222 { 223 return new string[] { "lokað", sundayOpen, sundayClosed }; 224 } 225 } 226 return new string[] { "lokað", sundayOpen, sundayClosed }; 227 } 228 else 229 { 230 // Ef það er lokað í hádeginu 231 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(weekdayNoonClosed) && !string.IsNullOrWhiteSpace(weekdayNoonOpen)) 232 { 233 int noonclose, noonopen, nooncloseMinute, noonopenMinute; 234 if (Int32.TryParse(weekdayOpen.Split(':')[0], out open) && Int32.TryParse(weekDayClosed.Split(':')[0], out close) 235 && Int32.TryParse(weekdayNoonClosed.Split(':')[0], out noonclose) && Int32.TryParse(weekdayNoonOpen.Split(':')[0], out noonopen) 236 && Int32.TryParse(weekdayOpen.Split(':')[1], out openMinutes) && Int32.TryParse(weekDayClosed.Split(':')[1], out closeMinutes) 237 && Int32.TryParse(weekdayNoonClosed.Split(':')[1], out nooncloseMinute) && Int32.TryParse(weekdayNoonOpen.Split(':')[1], out noonopenMinute) 238 ) 239 { 240 if(hour == open) 241 { 242 if (openMinutes <= minutes) 243 { 244 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, weekdayNoonClosed, weekdayNoonOpen, weekDayClosed }; 245 } 246 } 247 else if(hour == noonopen) 248 { 249 if (noonopenMinute <= minutes) 250 { 251 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, weekdayNoonClosed, weekdayNoonOpen, weekDayClosed }; 252 } 253 } 254 else if ((hour >= open && hour < noonclose) || (hour >= noonopen && hour < close)) 255 { 256 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, weekdayNoonClosed, weekdayNoonOpen, weekDayClosed }; 257 } 258 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, weekdayNoonClosed, weekdayNoonOpen, weekDayClosed }; 259 } 260 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, weekDayClosed }; 261 } 262 else 263 { 264 if (Int32.TryParse(weekdayOpen.Split(':')[0], out open) && Int32.TryParse(weekDayClosed.Split(':')[0], out close) 265 && Int32.TryParse(weekdayOpen.Split(':')[1], out openMinutes) && Int32.TryParse(weekDayClosed.Split(':')[1], out closeMinutes) 266 ) 267 { 268 if(hour == open) 269 { 270 if(openMinutes <= minutes) 271 { 272 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, weekDayClosed }; 273 } 274 else 275 { 276 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, weekDayClosed }; 277 } 278 } 279 else if (hour > open && hour < close) 280 { 281 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, weekDayClosed }; 282 } 283 else if(hour == close) 284 { 285 if(minutes < closeMinutes) 286 { 287 return new string[] { "Opið", weekdayOpen, weekDayClosed }; 288 } 289 else 290 { 291 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, weekDayClosed }; 292 } 293 } 294 } 295 return new string[] { "lokað", weekdayOpen, weekDayClosed }; 296 } 297 } 298 } 299 } 300 301 <!-- Desktop Navbar --> 302 <span class="openinghours hidden"> 303 @{ 304 DateTime today = DateTime.Now; 305 306 bool showBorder = false; 307 if (!String.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.TilkynningarbordiFra.Value")) && !String.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.TilkynningarbordiTil.Value"))) 308 { 309 var borderDateFrom = (DateTime)GetValue("Item.TilkynningarbordiFra"); 310 var borderDateTo = (DateTime)GetValue("Item.TilkynningarbordiTil"); 311 312 if (borderDateFrom <= today && today <= borderDateTo) 313 { 314 showBorder = true; 315 } 316 } 317 int count = 0; 318 } 319 <a href="/" disabled="" class="hidden">Verslanir</a> 320 321 @foreach (var bud in GetLoop("Item.List")) 322 { 323 count++; 324 <div class="secondLevelItem @(count < 5 && showBorder ? "bannermargin" : "")" > 325 <a class="bold" href="@bud.GetString("Item.List.Verslun.Linkur")"> 326 @bud.GetString("Item.List.Verslun.Nafn") 327 328 @foreach (var item in bud.GetLoop("Item.List.Verslun.List")) 329 { 330 <div class="shopitem"> 331 <p class="shopaddress">@item.GetString("Item.List.Verslun.List.Heimilisfang_Budar.Value")</p> 332 333 <!-- Opið eða lokað --> 334 <!-- Athuga hvort það sé rauður dagur --> 335 @{ 336 string specialOpen = ""; 337 string specialClosed = ""; 338 } 339 @foreach (var raudur in bud.GetLoop("Item.List.Verslun.Raudir")) 340 { 341 DateTime day = (DateTime)raudur.GetValue("Item.List.Verslun.Raudir.Dagur"); 342 343 if (today.Date == day.Date) 344 { 345 specialOpen = raudur.GetString("Item.List.Verslun.Raudir.Opnunartimi").ToLower(); 346 specialClosed = raudur.GetString("Item.List.Verslun.Raudir.Lokunartimi").ToLower(); 347 break; 348 } 349 } 350 @{ 351 var OpenOrClosed = IsOpen(@item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Opnunartimi"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Lokunartimi"), 352 @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Laugardagur_Opnunartimi"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Laugardagur_Lokunartimi"), 353 @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Sunnudagur_Opnunartimi"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Sunnudagur_Lokunartimi"), 354 @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Hadegislokun"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Hadegisopnun"), 355 specialOpen, specialClosed); 356 } 357 358 @if (specialOpen == "lokað" || specialClosed == "lokað") 359 { 360 <p class="open-closed"><span class="closed">Lokað</span></p> 361 } 362 else if (OpenOrClosed[0] == "lokað") 363 { 364 <p class="open-closed"><span class="closed">Lokað</span> @(OpenOrClosed[1] != "" && OpenOrClosed[1] != "lokað" ? OpenOrClosed[1] + " -" : "") @OpenOrClosed[2]</p> 365 } 366 else if (OpenOrClosed.Count() > 4) 367 { 368 // Ef það er lokað í hádeginu 369 <p class="open-closed cac"> 370 @if (OpenOrClosed[0] == "lokað") 371 { 372 <span class="closed">Lokað</span> 373 } 374 else 375 { 376 <span class="open">@OpenOrClosed[0]</span> 377 } 378 @OpenOrClosed[1] - @OpenOrClosed[2] <span class="second-opening">@OpenOrClosed[3] - @OpenOrClosed[4]</span> 379 </p> 380 } 381 else 382 { 383 <p class="open-closed"><span class="open">@OpenOrClosed[0]</span> @OpenOrClosed[1] - @OpenOrClosed[2]</p> 384 } 385 </div> 386 } 387 </a> 388 </div> 389 } 390 391 @if(showBorder) 392 { 393 <span class="alert-banner">@GetString("Item.Tilkynningarbordi")</span> 394 } 395 396 </span> 397 398 399 <!-- Mobile navbar --> 400 <span class="openinghours-mobile hidden"> 401 @foreach (var bud in GetLoop("Item.List")) 402 { 403 <li> 404 <a href="@bud.GetString("Item.List.Verslun.Linkur")" class="mobile-heading"> 405 @bud.GetString("Item.List.Verslun.Nafn") 406 407 @foreach (var item in bud.GetLoop("Item.List.Verslun.List")) 408 { 409 <div class="shopitem"> 410 411 <p class="shopaddress"> 412 @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Heimilisfang_Budar.Value") 413 </p> 414 415 <!-- Opið eða lokað --> 416 <!-- Athuga hvort það sé rauður dagur --> 417 @{ 418 string specialOpen = ""; 419 string specialClosed = ""; 420 } 421 422 @foreach (var raudur in bud.GetLoop("Item.List.Verslun.Raudir")) 423 { 424 DateTime day = (DateTime)raudur.GetValue("Item.List.Verslun.Raudir.Dagur"); 425 426 if (today.Date == day.Date) 427 { 428 specialOpen = raudur.GetString("Item.List.Verslun.Raudir.Opnunartimi").ToLower(); 429 specialClosed = raudur.GetString("Item.List.Verslun.Raudir.Lokunartimi").ToLower(); 430 break; 431 } 432 } 433 434 @{ 435 var OpenOrClosed = IsOpen(@item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Opnunartimi"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Lokunartimi"), 436 @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Laugardagur_Opnunartimi"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Laugardagur_Lokunartimi"), 437 @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Sunnudagur_Opnunartimi"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Sunnudagur_Lokunartimi"), 438 @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Hadegislokun"), @item.GetString("Item.List.Verslun.List.Virkir_Dagar_Hadegisopnun"), 439 specialOpen, specialClosed); 440 } 441 442 @if (specialOpen == "lokað" || specialClosed == "lokað") 443 { 444 <p class="open-closed"><span class="closed">Lokað</span></p> 445 } 446 else if (OpenOrClosed[0] == "lokað") 447 { 448 <p class="open-closed"><span class="closed">Lokað</span> @(OpenOrClosed[1] != "" && OpenOrClosed[1] != "lokað" ? OpenOrClosed[1] + " -" : "") @OpenOrClosed[2]</p> 449 } 450 else if (OpenOrClosed.Count() > 4) 451 { 452 // Ef það er lokað í hádeginu 453 <p class="open-closed ma"> 454 @if (OpenOrClosed[0] == "lokað") 455 { 456 <span class="closed">Lokað</span> 457 } 458 else 459 { 460 <span class="open">@OpenOrClosed[0]</span> 461 } 462 @OpenOrClosed[1] - @OpenOrClosed[2] <span class="second-opening">@OpenOrClosed[3] - @OpenOrClosed[4]</span> 463 </p> 464 } 465 else 466 { 467 <p class="open-closed mc"><span class="open">@OpenOrClosed[0]</span> @OpenOrClosed[1] - @OpenOrClosed[2]</p> 468 } 469 </div> 470 } 471 </a> 472 </li> 473 } 474 </span> 475

Vefkökur

Velkomin í vefverslun Byko. Þessi síða notar vafrakökur (e. Cookies). Það er til þess að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að halda áfram notkun síðunnar, samþykkir þú notkun vafrakaka.